UWAGA !

KWALIFIKACYJNY KURS W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.61

UWAGA! Zajęcia w dniach 27.05 oraz 28.05 odwołane - te zajęcia odbędą się w terminie 20.05 oraz 21.05

Zajęcia będą odbywać zgodnie z podanym harmonogramem:

Terminy zjazdów - TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.61

opiekun - Alina Pomierna

KWALIFIKACYJNY KURS W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.62

27.05 (sobota) - zajęcia od godz 830 z p. Ewą Barden,

28.05 (niedziela) - zajęcia od godz 830 z p. Ewą Barden

Zajęcia będą odbywać zgodnie z podanym harmonogramem:

Terminy zjazdów - TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH A.62

opiekun - Monika Krakowiak

 

DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO NAS ?

1. Wszyscy absolwenci otrzymują pracę - nie kształcimy bezrobotnych!

2. Wysoka jakość kształcenia i wychowania - baza, kadra.

3. Samorządność, wolontariat, wychowanie prozdrowotne.

 

 

KIERUNKI:

TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

TECHNIK  USŁUG  KOSMETYCZNYCH   

Kursy kwalifikacyjne

 

TECHNIK  MASAŻYSTA